• Veel van onze sponsoren worden net als onze vereniging hard geraakt door de coronacrisis en maken een moeilijke tijd door. Heel veel bedrijven zien de omzet drastisch dalen of zelfs naar het nulpunt teruglopen, omdat ze door deze crisis van overheidswege gesloten dienen te zijn of minder bezoekers mogen toelaten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondernemers in de horeca en uiterlijke verzorging. Ook ondernemers die de deuren niet hebben hoeven te sluiten worden veelal fors geraakt door alle noodzakelijke beperkende maatregelen. Een situatie die vermoedelijk nog wel enige tijd voort duurt. Vanuit de overheid zijn er maatregelen genomen om het leed voor ondernemers te verzachten, maar dit zal in veel gevallen niet voldoende zijn.

  We hebben de afgelopen jaren veel (financiële) ondersteuning gehad van onze sponsoren.
  Daarom willen we iets terug doen. Vandaar de oproep aan u allen:
  “KOOP OF BESTEL LOKAAL BIJ ONZE SPONSOREN!”


  sv Juliana’31 steunt deze actie van harte, want samen zijn we sterk.
  We brengen deze actie dan ook graag onder de aandacht bij jullie: leden, supporters, vrijwilligers, mede-sponsoren, maar eigenlijk voor iedereen die dit leest. Dank voor uw medewerking.

  Bestuur en sponsorcommissie sv Juliana’31.

  Lijst van onze Sponsors